Ghamay2

ځوان نسل له تبا هۍ وژغورئ!

30.08.2009 06:09

 

ځوان  نسل له تبا هۍ وژغورئ! 

ډاكټر عبدالوحيد ( منصور )

اى موءمنانو! الله (ج) په قرآنكريم كې مومنانو ته له يو لوى مصيبت څخه خبر وركړى او هغوى يې لدى مصيبت څخه ويرولي الله (ج) مو منان  له خپل دردناك عذاب څخه ويروي ، له هغه اورنه يي خلا صون ته هڅوى چې هغه ددنيا  داور په شان ندى چې په لرګيو بليږي او په اوبو مري بلكه هغه يو دا سې اوردى چې د سون مواد يي خلك او بتا ن دي، هغه داسې او ر ندى چې څوك پرى وسوځي نو په مرګ به ترې خلا ص شي بلكه هغه داسې اوردى چې كله د انسان پو ستكى وسوځوي  نو دوباره را تا زه كيږي او هغه با ر با ر سو ځوي په دغسي حا لت كي انسا ن د مرګ آرزو كوي خو دوى ته مرګ هم نه راځي .

پدې او ر با ندي چې كومي ملا يكي مقررې دي هغوى ددي اور له تا زه سا تلو نه هيڅكله هم نه غا فليږي او هغوي داسي سخت ګيرې دي چې په هيچا يي هم رحم او شفقت  نه را ځي ، ددوزخيا نو چيغې او فر يا دونه د هغوى زړونه نشي نر مولى.

الله تعا لى ( ج ) دوى ددوزخيا نو د تعذيب او شكنجې لپا ره ټا كلي او دوى د الله د امر څخه  دسترګو درپ په اندازه  هم مخا لفت نكوي . خو الله ( ج ) لدى اور څخه د خلا صون لا ره هم ښيي او هغه لار له ګنا ه څخه په رښتيا سره تو به او پښيما نتيا او په آينده كي د ګنا ه نه كولو كلكه اراده ده .

الله ( ج ) په قرآن عظيم الشا ن كې فرما يي:

اى موء منا نو ! خپل ځان او خپله كورنۍ ددوزخ له هغه اوره وسا تۍ چې دا سې ملا يكى پرى مقرري دي چې ډيرې قهر جنې او سخت ګيرى دي دوى د الله  ( ج ) نا فرما ني نكوي او څه چې الله ورته امر كوي هغه پر ځا ى كوي. ( د تحريم سو رت ۶ آيت)

اى موءمنانو! د پورتني آيت د حكم په اسا س مو نږ او تا سې هر يو د خپل ځان اولاد _ ښځې او ټولو هغو كسانو څخه چې زمونږ او تا سې سره يو ځا ى په كور كي او سي مسو ل يو مو نږ مكلف يو چې دا ټول د الله  ( ج ) او رسول الله  ( ص ) اطا عت ته وهڅوو او له ګنا ه يي منع كړو رسو ل الله (ص) فرما يي :  خپلو اولا دونو ته په ۷ كلنى كې په لما نځه امر وكړى او په لس كلنى كي يي كه لمو نځ نه كا وه ويي وهۍ  .

همدارنګه فرما يي: با خبر اوسى ! چې  هر يو ستا سې څخه د ځان او لا س لاندى كسانو په هكله پو ښتنه كيږي .

 اى مسلمانانو! را ځى ددغه مسو ليت د پر ځاى كولو لپا ره له يو بل سره مرسته وكړو خپل او لا دونه  نيك كا رونو ته    و هڅوو او له بديو او ګناه څخه يې منع كړو   خپل اولا دونه له بدو او نا اهلو ملګرو څخه بيل كړى ، خپل كورونه د فسا د    له هرډول آلا تو لكه موسيقي ، فحش او خراب فلمونو، منحرفو كتا بونو او مجلو څخه پا ك كړى.                                            

اى د الله ( ج ) بندګانو ! هغه څوك به څنګه ځان له دوزخه وژغوري چې لمونځ نه كوي، هغه لمو نځ چې د اسلام ستن (پا يه) ده ، هغه لمو نځ چې د مسلمان او كا فر تر مينځ فر ق دی.     هغه څوك به څنګه  ځا ن له اوره وژغوري چې  جو مات ته نه ځي  ، هغه څوك به څنګه ځان له اوره وژغوري چې په ډير جرنت سره ګناه كوي او خپلى ګنا ه ته  په كم نظر ګوري اوګناه هم نه ورته ښكاري .

 اى مسلمانانو!  هغه څوك به څنګه له اوره خلا ص شي چې خپلو اولا دونو ته يي د فسا د او فحشاء اسباب برابر كړي خپله لما نځه ته ولا ړ شي خو او لا ديي په لهوولعب او فسا د اخته وي او  جما عت ته نه راحي، او لادونه مو  شپه او ورځ كې په با زارونو او بې ځا يه ځا يونو كې ګرځي خو مونږ پري سترګي پټوو په يا د ولرى چې د مور او پلار ستر ګى پټول او په چوپه خوله د اولا دونو نا روا عملونو ته كتل د اصلا ح لار نده او دا كا ر هغوى نور هم ګناه ته تشويقوي.                                                              

اى مسلمانانو! په خپلو سترګو ګورو چې اولادونه مو ورځ په ورځ له دين څخه لرې كيږي اود رسول الله ( ص ) دپيروي پر ځاى دنورو تقليد كوي ،  ږيرې په بې باكي سره وهي  خوبياهم مونږ دهغوى دهرې ګناه په وړاندې چپ يو   دا چوپتيا به تر كومه وي او آيا دا چوپتيا به مو د الله (ج) له دردناك عذابه وژغورلى شي. داولادونو په هكله د ميندو  مسو ليت  له پلرونوهم زيا ت دى او هغوى به هم د خداى په وړاندى داولا دونو جواب وايي .             

اى ميندو! د كورونو په دا خل كې خپل او لا دونه كنترول كړى خصو صا د خپلو لو ڼو د ښى اوسا لمي تر بيي لپا ره ځا نو نه ستړې كړې هغوى ديني زدكړې او لما نځه ته و هڅوى ،شرعي لباس اوپردې ته يې وهڅوى. بې ضرورته ، بې له شرعي محرمه او سينګار كړي يې له كور څخه وتلو ته مه پريږدى هغوى په اسلامي اخلاقو ښكلې كړى موسيقي ،ناروا فحش فلمونه او دفساد هرډول  آلات پرې بند كړى دښځو پورې تړلي شرعي مسايل ورزده كړى او له ځوانى وروسته يې داسې چاته په نكاح وركړى چي دښو اخلاقو اواسلامي تربيي خاوند وي ځكه همدا ښځه او خاوند دراتلونكي نسل اساس اوبنياد دي .                                                                                 

  (داسلام او مسلمانانو د تلپاتې سرلوړى اودكفري نړى دذلت او رسوايي په هيله)

 

 

روح الله 26.03.2013 08:29

دیر شه متن وه

عزام 06.10.2011 20:57

رحمان دی د قلم څوکه روانه ساته...<br /><br />عزام له شمتشتو کیمپ څخه...

معراج الدین حقمل 23.11.2009 10:10

ډاکترصاحب سلامونه !<br />ډیر ښکلی مطلب او ډیرې ښې خبرې ، دالله څخه درته د نور و بریاوو هیله کوم<br />مننه

عزيز 03.10.2009 06:07

<p>داکتر صاحب په قلم دی برکت شه <br /><br />عزیز د خالص بابا له کیمپ څخه</p>

ټولې تبصرې

ستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.